PixelData Clinic

PixelData Clinic

PixelData CLINIC este o soluţie ce urmăreşte o integrare între managementul pacienţilor ce beneficiază de serviciile clinicii şi managemntul stocurilor de medicamente şi produse medicale utilizate pentru furnizarea respectivelor servicii. Astfel, aplicaţia furnizează funcţii pentru două activităţi de bază:

 1. Managementul pacienţilor pe fluxul de lucru în cadrul clinicii medicale;
 2. Managementul avansat al medicamentelor şi al produselor utilizate.

Aplicaţia corelează informaţiile celor două activităţi oferind o imagine de ansamblu privind modul de funcţionare al clinicii medicale şi permiţând creşterea eficienţei managementului acesteia.

Managementul pacienţilor:

 1. Programarea pacienţilor pe zile, ore şi săli de intervenţie;
 2. Organizarea pacienţilor pe saloane şi paturi;
 3. Evidenţa şi istoricul internărilor: examinări, operaţii, controale etc.;
 4. Înregistrarea consultaţiilor şi a tratamentelor;
 5. Înregistrarea şi evidenţa documentelor asociate pacienţilor;
 6. Foi electronice de tratament, anestezie şi bilete de ieşire;
 7. Evidenţa personalului asociat fiecărui tratament sau intervenţie.

Managementul avansat al stocurilor:

 1. Înregistrarea medicamentelor şi produselor intrate pe baza facturilor;
 2. Gestiunea Magaziei centrale;
 3. Evidenţa aprovizionărilor pe intervale de timp, furnizori şi produse;
 4. Management automatizat pe stocuri limită şi date de expirare;
 5. Evidenţa repartizărilor produselor pe substocuri şi secţii;
 6. Editarea caracteristicilor produselor disponibile;
 7. Jurnal automatizat de achiziţii de produse pe baza stocurilor minime;
 8. Funcţii avansate de unificări, conversii şi grupări de produse;
 9. Evidenţa consumurilor pe clinică şi pe pacienţi;
 10. Funcţii de transfer între substocuri;
 11. Rapoarte pe pacient privind consumul de medicamente şi produse;
 12. Evidenţa pe facturi a consumurilor efectuate;
 13. Exportul listelor de produse;
 14. Tipărirea stocurilor, substocurilor şi a consumurilor.