Module EndoMed

Endomed

EndoMed este o aplicaţie medicală creată la cerere pentru cabinetele de gastroenterologie. Dezvoltarea aplicaţiei s-a realizat printr-o colaborare strânsă între programatori şi utilizatorii ei, feedback-ul consistent primit ajutând la optimizarea funcţionalităţii conform cerinţelor.

S-a pus un accent deosebit pe implementarea unor modalităţi ergonomice de utilizare care să reducă la minim timpul necesar realizării unei sarcini. Astfel, s-au implementat funcţii de salvare automată pentru secţiunile din program ce permiteau o automatizare de acest gen, liste specializate pentru colectarea rapidă a informaţiilor şi controale grafice cu istoric extins pentru completarea automată a elementelor repetitive.

Medicii specialişti ce au solicitat această aplicaţie au dorit realizarea unui instrument de lucru care sa le permită eficientizarea activităţii prin:

 • Înregistrarea rapidă a pacienţilor ce se prezintă la cabinet şi căutarea în baza de date a celor deja înregistraţi;
 • Înregistrarea atecedentelor heredocolaterale ale pacienţilor şi a analizelor efectuate la fiecare vizită;
 • Structurarea datelor anamnestice pentru a fi folosite ca şi criterii pentru o analiză ulterioară;
 • Înregistrarea şi stocarea imaginilor asociate analizelor pentru fiecare pacient;
 • Ţinerea unei evidenţe detaliate a rezultatelor;
 • Tipărirea de fişe medicale şi rapoarte în formate uşor modificabile în funcţie de solicitări;
 • Adnotarea imaginilor capturate pentru fiecare caz;

EndoMed conţine următoarele module:

 1. PACIENŢI - modul ce permite pe lângă înregistrarea şi căutarea pacienţilor în baza de date şi salvarea de informaţii anamnestice suplimentare;
 2. REZULTATE - cel mai complex modul al aplicaţiei ce salvează atât informaţiile specifice tipului de investigaţie realizat (endoscopii superioare, inferioare, CPRE, miniprobe etc.) cât şi imaginile capturate în timpul investigaţiei. Totodată sunt înregistrate şi gesturile terapeutice realizate;
 3. ANALIZE - este un modul în care se salvează analizele efectuate de pacient (biochimice, imunologie, virusologie);
 4. IMAGISTICĂ - modulul permite importarea în baza de date a diverselor imagini furnizate de pacient şi care au legătură cu cazul pentru care s-a prezentat;
 5. CHIRURGIE - permite înregistrarea protocoalelor operatorii şi a imaginilor asociate acestora;
 6. HISTOLOGIE - în cazul în care există investigaţii histologice, modulul permite înregistrarea analizelor macroscopice şi microscopice împreună cu imaginile disponibile pentru acestea.