DICOM Printer

DICOM Printer

Aplicaţia DICOM Printer este un server de tipărire a imaginilor DICOM integrate într-un document ce poate conţine şi date despre pacient. Soluţia propusă oferă o alternativă foarte ieftină la tipărirea imaginilor pe imprimantele DICOM cu film în situaţiile în care imaginile tipărite au rol informativ şi nu de stabilire a unui diagnostic pe baza lor.

Serverul primeşte fişierele DICOM trimise de către un client de DICOM, citeşte imaginile din fiecare fişier împreună cu informaţiile pacientului şi examenului, informaţii care sunt introduse ulterior într-un document ce urmează a fi tipărit. Procesul de introducere a datelor şi imaginilor în document este automat, iar forma documentului poate fi modificată de fiecare beneficiar în parte în concordanţă cu datele specifice instituţiei (date de contact, adresă, logo, etc.)

Există de asemeni posibilitatea ca documentele ce conţin imaginile integrate cu datele pacienţilor să fie salvate automat în format PDF dacă în locul imprimantei de birou se configurează o imprimantă virtuală ce generează fişierele PDF.


Cerinţe minime:
• Sistem de operare Windows XP sau mai nou
• Microsoft Word XP (sau mai nou) instalat
• Imprimantă de birou ataşata la computerul pe care rulează DICOM Printer
• Minim 100 MB spaţiu liber pe disc pentru salvarea temporară a imaginilor DICOM primite
(Spaţiul liber minim necesar pe disc depinde de dimensiunea imaginilor şi de numarul acestora primite între două tipariri.)