Cercetare

Activitatea de cercetare din cadrul firmei reprezintă o componentă importantă a procesului de dezvoltare a aplicaţiilor. Selecţia şi implementarea diverselor tehnologii utilizate se face după o etapă de analiză şi testare a diverselor aspecte ce rezidă din folosirea lor. Înainte de demararea unui nou tip de proiect se realizează atât un studiu comparativ între tehnologiile ce pot fi folosite pentru implementarea sa cât şi crearea de prototipuri funcţionale pentru teste preliminare. Rezultatele procesului de cercetare sunt cele care stabilesc etapele ulterioare în evoluţia proiectului, etape care în unele cazuri pot presupune re-documentări aprofundate şi crearea de noi prototipuri.

Un aspect important al activităţii de cercetare îl constituie şi colaborarea cu diverse instituţii ce pot oferi pe de o parte un feedback important asupra modului de folosire a anumitor tehnologii, iar pe de altă parte posibilitatea de utilizare a unor echipamente speciale.

Nu în ultimul rând, activitatea ştiinţifică a membrilor echipei implicaţi în proiecte de cercetare diverse sau în etape de studii aprofundate (masterat, doctorat) se concretizează în aplicaţii inovative ce înglobează soluţii optimizate pentru diferite tipuri de sarcini. Rezultatul activităţii de pană acum al echipei s-a concretizat în obţinerea atestării ca şi instituţie de cercetare-dezvoltare şi cooptarea firmei PixelData în cadrul proiectului de cercetare SIMIMED alături de parteneri importanţi în activitatea de cercetare din România:

  • Universitatea Tehnică "Cluj-Napoca"
  • Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
  • Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
  • Spitalul Clinic Judeţean Cluj
  • Universitatea "Politehnica" Timişoara
  • Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara
  • Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" Timişoara
  • Universitatea Transilvania din Braşov
  • Siemens Program and System Engineering SRL